Keskkütte soojasõlmede hooldus

Soojasõlme hooldus:

  • mootorventiilide ja omajõuliste regulaatorite töö kontroll, seadistus
  • kaitse- ja regulaarseadmete kontroll
  • rõhuregulaatorite töö kontroll
  • soojusvahetite töö kontroll
  • mudakogurite puhastus
  • tsirkulatsioonipumpade ja mootorsegistite töö kontroll vastavalt pumba juhendile
  • regulaatorautomaatika ning regulaatorisse sisestatud andmete kontroll
  • elektriseadmestiku kontroll vastavalt elektriohutuseeskirjadele
  • tarbevee filtrite puhastus
  • küttesüsteemi sügisene käivitamine
  • kliendile sobivate reguleerimisandmete sisestamine
  • vee kareduse ja pH mõõtmine (vajadusel)